O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach zlokalizowane jest w budynku wolnostojącym, jednopiętrowym przy ul. Słowackiego 5a. Posiada dwa place zabaw wyposażone w sprzęt rekreacyjny dostosowany dla dzieci starszych oraz młodszych. Oprócz placu zabaw znajduje się kwiatowy ogród oraz minipark, który zapewnia dzieciom odpoczynek na świeżym powietrzu, obserwacje przyrodnicze, sytuacje badawcze i doświadczenia.

Placówka prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą dla dzieci od 3 do 6 lat. Przedszkole czynne jest w godzinach od 6.00 do 16.00. Funkcjonują w nim 4 oddziały przedszkolne.

Organem prowadzącym Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach jest Gmina Miasta Puławy. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad placówką jest Lubelski Kurator Oświaty.

Miejskie Przedszkole nr 5 w Puławach zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji, bezpieczeństwa oraz stwarza warunki do osiągnięcia przez dzieci gotowości szkolnej.

Rozwój i funkcjonowanie placówki oparte jest na „Koncepcji funkcjonowania i rozwoju Miejskiego Przedszkola nr 5 w Puławach na lata 2013-2018”.

Misją naszego Przedszkola są słowa K. Datkun-Czerniaka:

„Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem,

Każdy ma czas swój i porę.

Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem:

Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem.”

Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju na miarę ich możliwości i potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa, akceptacji oraz poszanowania ich praw.