Aktualności    |   Rozkład dnia   |   Kontakt  |

Dla rodziców
Dzieci nadpobudliwe

KissZaburzenia emocjonalne dzieci w wieku przedszkolnym stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Wzrasta liczba dzieci niepokojących nas różnymi nieprawidłowymi formami zachowań, u których podłoża leżą zakłócenia rozwoju emocjonalnego. Jedną z takich nieprawidłowych form zachowania jest nadpobudliwość.


Więcej…
 
SAVOIR- VIVRE W PRZEDSZKOLU

Savoir-vivre to wyrażenie pochodzące z języka francuskiego, oznaczające znajomość zasad, reguł postępowania w różnych sytuacjach życiowych. Określamy tym terminem często po prostu zasady dobrego wychowania. Na czym jednak polega dobre wychowanie? Czy zależy nam tylko na tym, aby dziecko pięknie się kłaniało, przedstawiało, używało bezbłędnie wszelkich form grzecznościowych, poprawnie posługiwało się rozbudowaną zastawą stołową? Możemy wyuczyć dziecko tych wszystkich zachowań tak, że będzie działało mechanicznie. Jednak najbardziej istotne jest, aby przekazać mu, dlaczego właśnie tak, a nie inaczej należy postępować. (…) Jeśli dzieci zrozumieją, dlaczego właśnie takie, a nie inne zachowanie jest wskazane, łatwiej i chętniej będą przyswajały zasady savoir-vivre.

 


Więcej…
 
Jak reagować, kiedy dziecko się złości? Wychowanie bez przemocy.

Jak reagować, gdy dziecko się złości? Wychowanie bez przemocy.

Rodzice muszą się nauczyć wielu rzeczy. Nie tylko karmienia, przewijania, usypiania. Przede wszystkim muszą opanować umiejętność porozumiewania się z dzieckiem. Kiedy z jego ust, oprócz słodkiego: "mama" i "tata", pada co chwila: "nie!", zamiast się złościć, nauczmy się szukać ukrytej pod nim treści.

 

Więcej…
 
Przedszkole i rodzice

DLACZEGO W PRZEDSZKOLU NIEZBĘDNA JEST WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI?

Większość rodziców troszczy się o wszechstronny rozwój i wychowanie swoich dzieci. Niestety, niepokojąco zwiększa się też liczba rodziców, którzy poświęcają swoim dzieciom zbyt mało czasu. Na dodatek coraz mniej uwagi przywiązują do wychowania: kształtowania u dzieci nawyków odpowiedniego zwracania się do innych oraz zgodnego współdziałania z dorosłymi i dziećmi, do dbania o ład i porządek w swoim otoczeniu, a także do poszanowania przyrody i własności społecznej. Głównym celem działalności pedagogicznej naszego przedszkola jest budowanie w umysłach dzieci systemu wartości. Ideę tę konkretyzujemy we wszystkich zakresach wspomagania rozwoju i edukacji przedszkolnej dzieci: począwszy od kształtowania umiejętności społecznych, aż po wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. Włączenie rodziców w proces wychowawczo – dydaktyczny ma niezwykle cenną wartość zarówno dla dzieci, rodziców oraz nauczycieli. Wspólne działanie przygotowuje dziecko zarówno do szkoły jak i do życia.

 


Więcej…
 
Wpływ zabawy na rozwój dziecka...

Rozwój małego dziecka jest wynikiem jego dojrzewania, wychowania, wpływów środowiska, a także własnej działalności. W okresie tym dziecko zdobywa wiadomości i umiejętności w dużym stopniu w sposób nie zamierzony przez siebie, a często i przez otoczenie, niejako intuicyjnie. Wyróżnia się trzy podstawowe formy działalności człowieka, są to; zabawa, nauka i praca. Dominacja jednej z nich uzależniona jest od wieku. Podstawową formą działalności dziecka jest zabawa.

 


Więcej…
 
Bezpieczeństwo w przedszkolu i poza nim

BEZPIECZEŃSTWO W PRZEDSZKOLU I POZA NIM…

Bezpieczeństwo dziecka to jedna z największych potrzeb człowieka. Okres przedszkolny ma duży wpływ na kształtowanie się osobowości dziecka. Nauczyciel dąży do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka, a najlepszymi sprzymierzeńcami w osiągnięciu tego celu będą, m.in. wpojone zasady i normy oraz poznanie przez dzieci środowiska. Przedszkole od najwcześniejszych lat wyposaża dzieci w nawyki unikania, zapobiegania i możliwie szybkiego pokonywania niebezpieczeństw. Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie dbałości o własne bezpieczeństwo koncentruje się zwykle wokół kształtowania u dzieci umiejętności bezpiecznego poruszania się po drogach i uświadomienie im niebezpieczeństw wynikających z zabaw w źle wybranym miejscu oraz ze strony dzikich zwierząt. Ostatnie lata wskazują, że nasilają się zagrożenia ze strony dorosłych oraz zwierząt hodowanych przez człowieka, zwłaszcza psów. Wiele słyszymy o molestowaniu seksualnym dzieci, uprowadzaniu ich dla okupu, a także o wypadkach pogryzienia przez psy, często kończących się nawet śmiercią.

 

Więcej…
 
Dlaczego warto czytać dzieciom?

EmbarassedNa pewno jak każdy rodzic chcesz przekazać swojemu dziecku to, co najlepsze. Chcesz, aby dobrze się rozwijało, nie miało problemów w przedszkolu czy szkole, a na swojej drodze spotykało samych życzliwych ludzi. By tak się stało, wcale nie musisz stosować nowoczesnych metod lansowanych w wielu podręcznikach dla rodziców. Jedną z pierwszych inwestycji w rozwój dziecka jest niewątpliwie czytanie mu książek. Zachęć dziecko do czytania. To właśnie w książkach Twój maluch znajdzie wskazówkę, w jaki sposób zbudować własny system wartości.


Więcej…
 
Kilka słów o samodzielności

Kiedy warto pozwolić dziecku na samodzielność? Kiedy zaś je wyręczać?

Czym jest wyręczanie? To taka sytuacja, gdy robimy coś za kogoś, chociaż wiadomo, że świetnie mógłby sobie dać radę sam. Dlaczego warto powstrzymać się przed nadmiernym pomaganiem malcowi? Bo odbierasz szansę na naukę.


Więcej…
 
Gdy dziecko płacze w przedszkolu

 

Rozpacz dziecka przyprowadzonego do przedszkola budzi u rodziców niepokój i żal. Niejednokrotnie rodzice sami płaczą i w trosce o swoje pociechy zabierają je do domu, rezygnując ze swojej pracy i z wcześniejszych planów. Zdarza się, że stoją pod salą, oczekując, aż dziecko przestanie popłakiwać lub wracają po jakimś czasie, by niezauważenie sprawdzić, czy ich synek lub córka są już spokojni.

 

Więcej…
 
Pierwsze dni w przedszkolu

Pierwsze dni w przedszkolu - jest to okres trudny zarówno dla dziecka, jak i dla jego opiekunów. Kochani rodzice, po prostu dajcie swojemu dziecku więcej swobody i samodzielności, współpracujcie z nauczycielem w grupie - a proces adaptacji przebiegnie szybciej, sprawniej.Więcej…
 


Strona 2 z 3

Kontakt