Aktualności    |   Rozkład dnia   |   Kontakt  |

Rozwijanie samodzielności u dzieci

EmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassedEmbarassed

Jednym z najważniejszych zadań przedszkola jest rozwijanie samodzielności u dzieci. Jest to także jedno z podstawowych założeń Friedricha Froebla. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego wskazuje głównie na kształtowanie umiejętności samoobsługowych i higienicznych, ale ważne jest także wdrażanie dzieci do samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach życiowych i przewidywania skutków swoich zachowań.

 

 

Dzieci często nie mają możliwości wykonywania różnych czynności samoobsługowych i uczenia się ich metodą prób i błędów, ponieważ rodzice po prostu nie mają czasu i cierpliwości czekać na dziecko. Często dzieci nie mają możliwości pomagać w kuchni lub przy sprzątaniu. Niejednokrotnie znajdują się w centrum zainteresowania rodziców, którzy spełniają jego zachcianki, wyręczając je we wszystkim, nie chcą, by napotykało jakiekolwiek przeszkody lub trudności. Dziecko wówczas nie ma możliwości być samodzielne i aktywne. W przedszkolu wymaga się od dziecka aby radziło sobie samo w różnych sytuacjach nie tylko samoobsługowych, a np. podczas swobodnej zabawy, wykonywania różnych zadań czy zajęć dydaktycznych.

Koncepcja pracy F. Froebla mówi, że dzieci mają niepowtarzalną szansę uczyć się różnych czynności związanych z samoobsługą i samodzielnością, gdyż jednym z jej podstawowych założeń jest rozwijaniu nich zabawowej i zajęciowej samodzielności i aktywności. Okres dzieciństwa to czas zdobywania jak największej ilości nowych doświadczeń. Poprzez swoje działania zdobywają nowe informacje, eksperymentują, badają, tworzą.

Kształtowaniu samodzielności w dochodzeniu do wiedzy sprzyja odpowiednia organizacja zajęć i przestrzeni w sali przedszkolnej. Nauka poprzez zabawę w czterech kącikach aktywności: „darów”, twórczym, gospodarczym i badawczym sprzyja kształtowaniu u przedszkolaków umiejętności samodzielnego działania. Nauczyciel wyjaśnia i podaje instrukcje do każdego zadania, a dzieci samodzielnie, bez jego pomocy wykonują te zadania. Poszukują własnych sposobów na rozwiązanie pojawiających się problemów. Praca w kącikach, w małych grupach wymaga od dzieci umiejętności zaplanowania swoich działań oraz przewidywania ich skutków. Nauczyciel nie może być w czterech kącikach jednocześnie, dzieci przyzwyczają się i podejmują własnymi próbami rozwiązanie problemu. Zajęcia w kącikach są niezwykle atrakcyjne, dzieci czekają na nowe zadania, trzeba je tylko w odpowiedni sposób wyjaśnić, a resztę pozostawić dzieciom. Pokazywać, ale nie wyręczać. Jest to ich czas na samodzielne i aktywne poznanie świata. W kąciku gospodarczym dzieci podejmują różne działania np. mogą wyrabiać ciasto, podlewać kwiaty, wycierać stoliki. Te działania podejmują codziennie, nie tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Wg Froebla przedszkolak odkrywa świat poprzez zabawę, która jest w tym wieku podstawą całego przyszłego życia. Zabawa jest najważniejsza i to ona uczy i rozwija dziecko, dlatego ważne jest aby zapewnić mu w ciągu dnia dużą ilość czasu na swobodną zabawę. To nie rodzic czy nauczyciel wymyśla, w co dziecko będzie się bawić, ale ono samo. Wybór odpowiednich zabawek jest tu bardzo ważny, muszą być to przedmioty kształcące i rozwijające.

„ Dzieci i zegarki nie mogą być stale nakręcane. Trzeba im też dać czas na chodzenie”. Niech te słowa F. Froebla codziennie przypominają nam o tym, co dla dzieci najważniejsze: czas. Pozwólmy dzieciom się bawić, dawajmy im czas na bycie samodzielnymi, na popełnianie błędów, na odkrywanie świata. Stwórzmy im do tego odpowiednie warunki, gdyż panująca obecnie moda na nieskończoną ilość zajęć dodatkowych oraz nieustannie organizowanie dzieciom czasu nie pozwala im rozwinąć skrzydeł, ale zniechęca i męczy. Pozwólmy dzieciom być samodzielnymi!

Propozycje zabaw rozwijających samodzielność dzieci:

1. Zbuduj zamek, który ma…. Zabawa matematyczna z darami. Dziecko samodzielnie konstruuje z klocków zamek, który ma np. trzy wieże lub cztery bramy.

2. Podróże z Krakowa- zabawa z mapą. Dzieci mierzą odległość z Krakowa do różnych miast przy użyciu patyczka. Zapisują swoje pomiary, a następnie określają do którego miasta jest najbliżej/ najdalej.

3. Wiosenny obrazek- samodzielne działanie twórcze dzieci. Należy przygotować dzieciom materiały, do wykorzystania wiosennego pejzażu. Dziecko tworzy pracę wg własnego pomysłu, samodzielnie wybierając materiały.

 

Kontakt