Aktualności    |   Rozkład dnia   |   Kontakt  |

Rozkład dnia

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughingLaughing

TAK SPĘDZA DZIEŃ W PRZEDSZKOLU GRUPA I

Godziny

Rodzaj działań

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne  dzieci w kącikach zainteresowań.Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.  Zajęcia wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności edukacyjne.

8:00 – 8:30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci; konstrukcyjne, tematyczne w kącikach zainteresowań.

8:30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno – higieniczne. Nauka oraz utrwalenie  nawyków higienicznych. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

09:00 – 09:30

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.

09:30 – 09:45

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

09:45 – 10.00

II śniadanie: owocowo – warzywne. Czynności samoobsługowe.

10.00 – 11:15

Zabawy  swobodne na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:15 – 11:35

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

11.35 – 12.10

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi  sanitarno – higieniczne. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Obiad. Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole.                         Czynności higieniczno – sanitarne po obiedzie.

12:10 – 13:45

Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.

13:45 – 14:10

Doskonalenie czynności samoobsługowych, higienicznych i porządkowych. Podwieczorek. Czynności higieniczno – sanitarne po podwieczorku.

14:10 – 16.00

Zabawy swobodne, integracyjne.  Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności edukacyjne. Zabawy swobodne  na świeżym powietrzu, gry i zabawy  ruchowe.

Zajęcia dodatkowe:

język angielski – w każdy poniedziałek, piątek 14.30-14.45,

zajęcia taneczne – w każdy piątek 14.15 – 14 30.

Realizacja Podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zajęcia dydaktyczne -  0.30  h

Zabawy swobodne – 1.55  h

Zabawy na świeżym powietrzu - 1.15 h

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i inne wg uznania nauczyciela  - 1. 20 h

CoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCoolCool

TAK SPĘDZA DZIEŃ W PRZEDSZKOLU GRUPA II

Godziny

Rodzaj działań

6:00 – 8:00

Schodzenie się dzieci. Zabawy swobodne  dzieci w kącikach zainteresowań.Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym.  Zajęcia wspomagające rozwój dziecka – praca indywidualna z dziećmi mającymi trudności edukacyjne.

8:00 – 8:30

Zabawy swobodne według zainteresowań dzieci; konstrukcyjne, tematyczne w kącikach zainteresowań.

8:30 – 9.00

Przygotowanie do śniadania. Czynności sanitarno – higieniczne. Nauka oraz utrwalenie  nawyków higienicznych. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Śniadanie – zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku.

09:00 – 09:40

Zajęcia edukacyjne w oparciu o podstawę programową.

09:40 – 09:50

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

09:50 – 10.00

II śniadanie: owocowo – warzywne. Czynności samoobsługowe.

10.00 – 11:15

Zabawy  swobodne na świeżym powietrzu, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, spacery, wycieczki, obserwacje przyrodnicze.

11:15 – 11:35

Zabawy swobodne przy niewielkim udziale nauczyciela.

11:35 -

11:45

Czytamy baśnie, bajki, wiersze i opowiadania - głośne czytanie przez nauczyciela.

11.45 – 12.10

Przygotowanie do obiadu. Zabiegi  sanitarno – higieniczne. Doskonalenie czynności samoobsługowych. Obiad. Zwrócenie uwagi na kulturalne zachowanie się przy stole.                         Czynności higieniczno – sanitarne po obiedzie.

12:10 – 13:45

Leżakowanie. Słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.

13:45 – 14:10

Doskonalenie czynności samoobsługowych, higienicznych i porządkowych. Podwieczorek. Czynności higieniczno – sanitarne po podwieczorku.

14:10 – 16.00

Zabawy swobodne, integracyjne.  Praca indywidualna z dzieckiem zdolnym lub mającym trudności edukacyjne. Zabawy swobodne  na świeżym powietrzu, gry i zabawy  ruchowe.

Zajęcia dodatkowe:

język angielski – w każdy poniedziałek, piątek 14.15-14.30,

zajęcia taneczne – w każdy piątek 14.30 – 14 .45.

zajęcia korekcyjne - w każdą środę 13.30 - 14.00

Realizacja Podstawy programowej odbywa się w godzinach od 8.00 do 13.00.

Zajęcia dydaktyczne -  0.40  h

Zabawy swobodne – 1.50  h

Zabawy na świeżym powietrzu - 1.15 h

Czynności opiekuńcze, samoobsługowe i inne wg uznania nauczyciela  - 1. 15 h

 

 

Kontakt